Vaccinium myrtillus växer i Europas skogar. De blå små bären innehåller ett saftigt vinrött fruktkött som faller denne skribent i smaken. Inte alltför sällan brukar jag placera ett halvtjog på min tunga, som påminner om en hårig larv, för att sedan krossa dessa med hjälp av munhålans tak för att utsätta hela Cavum Oris för oral pyroteknik med sötsyrlig sörja som angenämnt slinker ner i den lilla maggen för att slutföra sin förmodade uppgift under färden mot den befriande analöppningen: nämligen att stimulera magkatarrsmärtor hos denne stofil. 

Man brukar säga att alla bär ser likadana ut. Det ligger någonting i det. Man brukar också säga att två personer som är lika varandra ser ut som två stycken blåbär. Via läsartips har jag erhållit ett större kollage bifogat till en ny något anmärkningsvärd teori som jag här väljer att presentera delar ur:

Preludium

Ärade Kritisknitisk. Det är med vetskapen om att foliehattanklagelsen kan skyla mig från mitt rättfärdiga yrkesavancemang som jag inte haft någonstans att vända mig - tills jag sprang på denna oas i nätdjungeln där schakaler och gamar övertagit rangen av lejon och tigrar i näringskedjan. Det är med förvissning om att mitt material är i goda händer som jag till dig sänt denna promemoria. Jag tror mig ha funnit lösningen på det mysterium som även tynger ner dina axlar. 

Teoripresentation och förklaringsförsök

: Lars Ströman ÄR Lars Vilks.

Jihadisttriggare som använder Nerikes Allehanda som plattform. En av de få karikatyrspresenterande tidningarna, där Lars Ströman på något sätt kommit över ansvarig utgivares godkännande till att sprida sina alster. I skydd av liberalismen, den fria konsten, i glorifiering av tiggare, irakiskt bröd, kunskapsregn över Sverige, förklaringar om att gränsen inte kan stängas och genom ytterligare oräkneliga lögner så har man säkerställt att inflödet av islamister nått smått otroliga höjder. Därtill har man smädat dessa för att på bästa sätt garantera att att arga muslimska män ska ta till våld emot oss. Jag vill härmed bekräfta att flertalet av de samhällskämpar du intervjuat är inne på rätt spår: Det är samhällsraserande eller jihadistbaserade agendor som styr.

Det går inte ens att utesluta att Lars Stöman i själva verket är Lars Vilks!. 

Se bifogat kollage

(av skribenten utvalda kort från kollaget.)

 

  


Näsa, mun och öron. Det är som två blåbär.

Du kommer inom kort erhålla ett krypterat brev.

Därefter får du ett paket med dekrypteringsstenciler då konspirationen säkerligen går att spåra högt upp i maktens korridorer. 

 Hälsningar, din okbärarkamrat


Döm själva kära läsare. Själv inväntar jag med spänning min nästa sänding och kommer givetvis återkomma i ämnet.